BorgerIndflydelse

Tværpolitisk 'Direkte Demokrati'

Links: Tænketanke

@FacebookPartierForeningerBevægelser

NetværkSoftware ProjekterUdenlandske Initiativer

Uafhængige Nyheder (Internationale)


Cura
Cura er en netværksbaseret tænketank. Vores tænkning bygger på to principper: Personalisme og naturret. Personalisme, som ser mennesket som relationelt og helt afhængig af nære relationer, er et alternativ til både liberalisme og socialisme, individualisme og kollektivisme.

Med naturretten hævder vi, at der findes etiske regler om rigtigt og forkert, som er gyldige for alle uanset kontekst. Cura vil inspirere alle til at stille spørgsmål og finde svar, kvalificere samfundsdebatten og ændre samfundet ved at bringe nye idéer i spil. Uddrag fra tænketankens hjemmeside.

Demokratitanken (Nyt site er under udarbejdelse)
Demokratitanken arbejder med demokratisk innovation, primært efter principperne og værdierne i deliberativt demokrati, for at udvikle forslag til det 21. århundredes danske demokrati.
Uddrag fra tænketankens hjemmeside.

Se eventuelt også Demokratitankens Wiki, eller besøg dem på Facebook.