BorgerIndflydelse

Tværpolitisk 'Direkte Demokrati'

Links: Bevægelser

@FacebookPartierForeninger

TænketankeNetværkSoftware ProjekterUdenlandske Initiativer

Uafhængige Nyheder (Internationale)


Borgerlyst
Borgerlyst udforsker, hvordan det kan være sjovere og nemmere at engagere sig samfundet. Vi arbejder helt uafhængigt af politiske og økonomiske interesser, og fokuserer på det, vi som borgere selv kan gøre i vores egen hverdag. Uddrag fra bevægelsens hjemmeside.

Her er oprøret
Verden over mister folk arbejde, velfærden angribes, rettigheder forsvinder, politikere lyver, miljøet ødelægges alt sammen imens de rigeste få bliver endnu rigere.

Dette er også tilfældet i Danmark hvor politikerne lover forandring men ødelægger vores velfærd og giver skattelettelser til de rigeste.

Der er brug for et skifte til et andet system hvor hensynsløs jagt på profit ikke længere er det højeste ideal i samfundet. Uddrag fra bevægelsens hjemmeside.

PODEMOS DANMARK
PODEMOS DANMARK er en politisk Folkebevægelse, der har til formål at generobre demokratiet og samle folk på venstrefløjen til en fælles front mod neoliberalismen.
Vi blev inspireret af fænomenet PODEMOS i Spanien, hvor bevægelsen er organiseret i cirkler.
Uddrag fra bevægelsens hjemmeside.