BorgerIndflydelse

Tværpolitisk 'Direkte Demokrati'

Links: Partier

@FacebookForeningerBevægelser

TænketankeNetværkSoftware ProjekterUdenlandske Initiativer

Uafhængige Nyheder (Internationale)


Dukkepartiet
Dukkepartiet er et samlingspunkt for alle, der hverken kan eller vil stille sig tilfreds med den aktuelle udformning af det politiske landskab. Partiet består af en gruppe borgere, der ønsker at tage et opgør med vores demokratiforståelse. Et opgør, der skal udstille tomheden for derigennem at genstarte demokratiet. Uddrag fra partiets hjemmeside.

Folkets Frie Valg
Befolkningen i et repræsentativt demokrati ser sig selv som værende frie, men det er en illusion. Befolkningen har kun frihed til at vælge repræsentanter til folketinget.

Lige så snart repræsentanterne er valgt, bliver folket umyndiggjort og er nu fuldstændigt i politikernes hænder. Det øjeblik et menneske lader sig repræsenterer af et andet menneske, har individet ikke længere mulighed for at vælge eller vælge fra, endsige at tale for sig selv og sin mening. Det er som om, individet ikke eksistere.

Vi i Folkets Frie Valg betragter det som en menneskeret, at folket der udgør et land, har mulighed for at tage del i de beslutninger der danner samfundsrammen de lever i. Uddrag fra partiets hjemmeside.

Internetpartiet
Internetpartiet er et teknologipositivt parti, særligt overfor internettet og de muligheder teknologien giver os. Vi er samtidig kritiske overfor overvågning, politistat, og manglende demokrati som fx i EU.
Uddrag fra partiets hjemmeside.

Nydemokratiet
Nydemokratiets fornemmeste princip er at indføre et elektronisk andetkammer (E-kammer). Derefter følger vores sekundære ønsker, hvis flertallet af partimedlemmerne er enige.
Ikke alle emner sendes til afstemning i andetkammeret. Finansloven afgøres udelukkende af førstekammeret/ folketinget.

I Nydemokratiet har mindretallet en afgørende rolle i partiet. Hvis mindst 10% af partiets medlemmer ønsker det, kan mindretallet fremsætte et lovforslag i folketinget. Uddrag fra partiets hjemmeside.

Piratpartiet
Piratpartiet står for en stærk beskyttelse af den personlige integritet, hvor, blandt andet, staten ikke skal have ret til at aflytte borgere uden begrundet mistanke, brevhemmeligheden skal udvides til en generel kommunikationshemmelighed og retten til et privatliv skal grundlovssikres. Vi mener også, at alle frit skal kunne sprede og bygge videre på kultur, information og viden – altså en kraftig stækning af ophavsretten, og en total afskaffelse af patentretten. Kunstnere skal selvfølgelig kunne tjene penge på sine værker, men ikke indtil 70 år efter sin død som det er tilfældet idag. Privat kopiering uden økonomiske motiver skal være helt ubegrænset. Vi tager ikke stilling i andre spørgsmål, specielt ikke i fordelingspolitiske spørgsmål. Ideen er at samle alle dem der er enige i vores politik, og lige som os mener at den er central for den videre udvikling af det danske samfund, på tværs af det traditionelle venstre-højre spektrum. Uddrag fra partiets hjemmeside.