BorgerIndflydelse

Tværpolitisk 'Direkte Demokrati'

Links: Netværk

@FacebookPartierForeningerBevægelser

TænketankeSoftware ProjekterUdenlandske Initiativer

Uafhængige Nyheder (Internationale)


Direkte Demokrati Nu
Direkte Demokrati Nu startede som en protest mod det repræsentative demokrati og Folketingsvalget 2011, som vi mener ikke giver borgerne nogen reel demokratisk indflydelse. Idag er vi på facebook, og antallet af medlemmer vokser stødt.

Vi er ikke noget politisk parti, men et udenomsparlamentarisk initiativ, en demokratisk tænketænk eller bevægelse, der søger indflydelse gennem dialog og medlemmernes aktive deltagelse i ikke-partipolitiske bevægelser, organisationer og foreninger i det danske samfund.

Vi advokerer altså for en eller anden form for direkte demokrati eller ægte demokrati, et nærdemokratisk folkestyre hvor befolkningen tager sin retsmæssige demokratiske indflydelse tilbage.
Uddrag fra Direkte Demokrati Nu’s gruppebeskrivelse på Facebook.

E2D International
The mission for Electronic Direct Democracy (E2D) International is to help establish, to support and promote, and to maintain communication and co-operation between politically-neutral electronic direct democracy parties around the world. Uddrag fra E2D’s hjemmeside.