BorgerIndflydelse

Tværpolitisk 'Direkte Demokrati'

Perspektiv

Med denne side vil vi opfordre vores besøgende til at søge viden og indsigt fra kilder med større troværdighed end tv, gratisaviser og andre populære medier.

Hvis du har svært ved at begribe hvorfor samfundet udvikler sig, som det gør og ønsker at forstå hvilke tankegange og motivationer, der ligger til grund for de beslutninger politikere og forretningsfolk træffer, er der her svar at finde.

Her er bøger, der kommer med bud på, hvad vi som samfund kan gøre anderledes, hvordan vi opnår forandring.

Bøger

Chockdoktrinen*
Af Naomi Klein. Forlaget Klim 2008.

Chockdoktrinen kalder Naomi Klein den strategi, som den amerikanske regering gennem mere end 40 år med ufattelig brutalitet har udfoldet i verdens kriseområder. Midlerne er massiv privatisering, underminering af sociale systemer, afvikling af strukturer til regulering af de frie markedskræfter, bekæmpelse af fagbevægelser, inflation, skattelettelser og massearbejdsløshed.

Der sættes ind i områder, som i forvejen er rystede efter katastrofer, både natur- og menneskeskabte. Ifølge Naomi Klein er Milton Friedman og hans Chicago-skole af neokonservative – hvoraf mange indtager nøglepositioner i Whashington i dag – nemlig tilhængere af, at ødelæggelse i sig selv er godt, fordi et chok, der vender op og ned på alt, kan være den bedste måde at skabe et sundt samfund på.

Naomi Kleins bog spænder over et halvt århundredes verdenshistorie fra Latinamerikas CIA-indsatte diktatorer i 1970’erne til ”genopbygningen” af Irak efter den amerikanske invasion. Hendes research er banebrydende, og bogen påviser, i hvor høj grad politiske idéer og samfundsopfattelser kan gøres medansvarlige for de overgreb, der finder sted i verdens brændpunkter.

Flytande Demokrati
Af Joakim Sigvald og Anders Lönnfält. Forlaget Nomad Förlag 2014.

Vi har förmånen att bo i ett demokratiskt land. Men den demokrati vi lever under har knappt förändrats på ett århundrade. Samtidigt har det övriga samhället förändrats i grunden. Det är hög tid att vi återigen börjar fundera på hur vi kan förbättra demokratin.

Flytande demokrati är demokrati för 2000-talet. En syntes mellan direktdemokrati och representativ demokrati som gör att alla kan vara precis så delaktiga som de själva vill. Tack vare modern teknik är det möjligt att låta dem som vill rösta själva göra det samtidigt som andra överlåter sin rösträtt på politiker. Den här boken förklarar hur och varför detta är vägen framåt för demokratin.

Ledighed og ledighad*
Af Rune Engelbreth Larsen. Forlaget Dana 2013.

I de senere år har politikere og debattører bl.a. beskyldt de ledige for at være dovne, klientvælgere og gøgeunger med en udtalt krævementalitet og et omfattende socialt bedrageri, der lænser det danske samfund for en halv Storebæltsbro om året…

I takt med vildledende og stadig grovere beskyldninger udsættes både syge og raske ledige for diciplinerende indgreb, der strækker sig fra elektrochok og pligt-medicinering til meningsløse aktiveringsforløb og adfærdsregulerende overvågning, hvor kontrolgrupper kan skride langt ind over privatlivets intimsfære.

I debatbogen Ledighed og ledighad analyserer forfatteren Rune Engelbreth Larsen et politisk normskred, der nærmer sig 1800-tallets nedsættende syn på landets borgere uden lønarbejde.

Ledighed og ledighead afdækker desuden, hvordan adskillige milliarder bruges i et system, der ikke skaber blivende jobs til de ledige, men primært har til formål at presse lønnen ned for lønmodtagerne, altimens politikerne snit for snit forringer de sociale ydelser.

Spørgsmålet er, om de mange reformers hyppige amputation og åreladning ikke som hævdet redder velfærdssamfundet, men i virkeligheden er i fuld gang med at tage livet af det?

No Contest – The Case Against Competition
Af Alfie Kohn. Forlaget Houghton Mifflin Company 1986.

No Contest, which has been stirring up controversy since its initial publication, stands as the definitive critique of competition. Drawing from hundreds of studies, Alfie Kohn eloquently argues that our struggle to defeat each other – at work, at school, at play, and at home – means that all of us ultimately lose.

Contrary to the myths with which we have been raised, Kohn shows that competition is not an inevitable part of human nature. It does not motivate us to do our best. Rather than building character, competition sabotages self-estem and ruins relationships. It even warps recreation by turning the playing field into a battlefield. What distinguishes Kohns landmark analysis is its argument that competition by its very nature is undesirable.

Our tendency to confuse competitiveness with excellence – in everthing from education to economics – attest to the continued relevance of this classic treatise and the practical alternatives it offers for rethinking our assumptions and restructuring our institutions.

THE CASE AGAINST COMPETITION by Alfie Kohn. Copyright © 1992 by Alfie Kohn. Used by permission of Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

The Leaderless Revolution – How Ordinary People Will Take Power and Change Politics in the 21st Century*
Af Carne Ross. Forlaget Simon & Schuster UK Ltd 2012.

Governments tell us that they have our problems under control. Destructive economic volatility, global warming and never-ending war tell a radically different story. But what can we do ourselves when these problems appear so overwhelming?

Stepping beyond familiar critiques of the status quo, The Leaderless revolution offers a clear but comprehensive analysis of the new world of the 21st century, and a guide to what we can do to produce meaningful and lasting change. Moving between his personal experiences of high diplomacy on Iraq and the activism of the Occupy movement, Carne Ross issues a call to arms that is both practical and deeply inspiring. You can, in fact, change the world.

If you read one book to understand and deal with the complex 21st century world, this is it.

The Leaderless Revolution – How Ordinary People Will Take Power and Change Politics in the 21st Century by Carne Ross. Copyright © 2011 by Carne Ross. All rights reserved.

The Little Horse from Athens
Af Per Norbäck. Udgivet som E-bog 2012.

Sometimes you have the fortune to be in the right place at the right time. This is the story of how the ancient direct democracy was reborn on the net. As a philosophy theacher in Vallentuna, a municipality in Sweden, I was a part of the breakthrough for an idea that generations have strived for. Without their efforts it would have been impossible for us to succeed.

In 2002 the experiment party Demoex won the world’s first internet-direct-democratic mandate. Demoex have been re-elected twice since then and the concept have come to invade the political system as a little Trojan Horse full of collective wisdom. I hope this book can inspire you who lacks the confidence in democracy today.

Aktuelle Samfundsdebatører

Som en del af udviklingsarbejdet tager vi løbende kontakt til samfundsdebatører for at høre, hvad de tænker om vores vision. Vi bruger deres tilbagemeldinger i det fortsatte arbejde med Borgerindflydelse.

I den forbindelse har vi stiftet bekendtskab med en række bøger, skrevet af disse debatører. Vi har valgt at inkludere dem her, som tak for deres svar.

DeltagerDanmark
Af Peter Hummelgaard, Emilie Tuunen, Jens Jonathan Steen, Bjarke Dahl, Bjørn Hansen, Kristian Weise & Nanna Westerby. Forlaget Informations Forlag 2013.

De store samfundsmæssige kriser som den økonomiske krise, vi står i lige nu, kan nemt virke uoverskuelige. Men bagved de store og velkendte kriser truer en lige så alvorlig, men ofte overset krise, nemlig demokratiets krise.

De små fællesskaber og det store fællesskab, som har været med til at gøre Danmark til et af verdens mest lige og retfærdige samfund, er i færd med at erodere. I den angstprægede kamp om den globale konkurrence risikerer vi at glemme vores egen måske største styrke: fællesskabet, tilliden og medbestemmelsen.

Bogen DELTAGERDANMARK er skrevet af en skare af unge centrum-venstre-kræfter, der alle arbejder med politik til daglig. Målet med bogen er at sætte gang i tænkning i nye, politiske veje til et stærkere demokrati.

Bogens opmuntrende budskab er, at der allerede findes en masse bud og eksempler på løsninger. Fra Islands krisehåndtering til borgeralliancer i Storbritannien, fra deltagerbudgetter i Brasilien til modelkommuner i Norge. Kimen til et bedre samfund eksisterer og viser sig i de mange praktiske eksempler på, hvordan arbejdspladser, økonomi, foreninger, partier kan indrettes anderledes end i dag. De er alle beviser på, at den konservative guru Margaret Thatcher tog fejl, da hun sagde “There is no alternative”.

Lederskabsreformationen
Af Preben Melander, Forlaget DJØF 2012.

Vi befinder os midt i en vedvarende global finansiel, kulturel og eksistentiel krise, som har dybe politiske rødder og store sociale og menneskelige konsekvenser. Krisen har sin baggrund i stærke globale politiske og markedsskabte strukturer, som vi har svært ved at påvirke, men hvortil vi må prøve at finde mere intelligente modspil for at overleve.

Dette globale megaregime er på vej til at kolonisere vores selvforståelse og er en trussel mod vore kulturelle værdier: Demokratiet, ligheden, ytringsfriheden, livskvaliteten, autonomien, etc. Der er derfor et behov for at mobilisere en bred folkelig forståelse, involvering og modstandskraft.

Det handler ikke kun om på kort sigt at sikre økonomisk balance, konkurrencekraft og materiel velfærd. Det handler om at se virkeligheden i øjene ud fra et langsigtet værdiperspektiv: Hvad er det for et samfund, vi ønsker at leve i på længere sigt? Hvordan skal vi prioritere mellem frihed og velfærd? Hvordan vil vi sikre medbestemmelse og medansvar i vores ledelsespraksis?